Proizvodnja mašina

Bavimo se proizvodnjom mašina po italijanskoj tehnologiji za prefabrikaciju betona, prenaprezanje betona, i obradu i distribuciju betona.