+381 69 286 19 77 zoran@testserbia.com

Peskarenje je poznato najbolji način za pripremu metalnih površina pre nanošenja na primer farbe, takođe za odstranjivanje korozije, cišćenje i pripremu površina za termičku obradu, za postizanje različitih dekorativnih efekata i tako dalje.

Peskarenje je tehnološki postupak pri kojem, pomoću uređaja za peskarenje, sredstvo za peskarenje pod pritiskom vazduha dobija veliku kinetičku energiju (ubrzanje) i na taj način vrši željeni učinak na površini predmeta koji obrađujemo.
Postoji više načina peskarenja, neki od njih su: injektorsko, nadpritisno, vlažno i unutrašnje.