Sečenje laserom i savijanje presom

Za obradu lima, sečenje i savijanje ,radimo sa mašinama Warcom.  Sečenje laserom je danas jedna od najrasprostranjenijih tehnika. za obradu materijala, a posebno čeličnih limova. Zahvaljujući konstatnim ulaganjima u najnaprednije tehnologije u mogućnosti smo da:

  • koristimo tehnologiju sečenja laserom za obradu lima i u mogućnosti smo da realizujemo bilo koji tip geometrije na limu karbonskog željeza, čeliku i aluminijumu do debljine od 15mm.
  • osim toga posedujemo jednu presu za savijanje, poslednje genercije, kompletno kontrolisanu laserom.

Jedan takav napredno tehnološki sektor omogućava značajnu efikasnost raznih procesa.

Pored ostalih usluga, bavimo se takođe i savijanjem metala uz pomoć najnovijih presa.